Sign in to follow this  
grizzly

Вода в горивото. Факти и данни.

Recommended Posts

Намерих ТОВА линкче по въпроса.

Копирам го тук. Ако някой си пада моля да го преведе. Без рекламната част.

ВОДА В ГОРИВОТО. ФАКТИ.

1. Water is the worst and most common form of fuel contamination!

2. All fuels contain some water in suspension. Temperature changes can cause suspended water in the fuel to coalesce and settle out. Water is saturated in fuel at the rate of approximately 1 mg/liter/ oF (1.8 mg/liter/oC). That is, at 70 oF (21oC), a liter of fuel will contain 70 mg of water in suspension. Then, at a lower temperature of 50 oF (10oC), the fuel will contain 50 mg in the same liter. That means that 20 mg of water was dropped out of the fuel by cooling it only 20 oF (11oC). In a 10,000 gallon (37.85 cu. m) tank of fuel, this would amount to about almost a quart (757 cc) of water collected in the bottom of the tank - water that is the source of corrosion and slime buildups.

3. Condensation of air that enters as tank contents change from usage, bringing in air that is saturated with water at higher temperatures, then cooling to create a "dew" on the inside of the tank.

4. Water is more dense than fuel, so it always settles out to the bottom of the tanks. This is why the WaterMagnet® is placed in the tank bottom, where it can contact the free water and absorb it.

5. Pooled water introduced into the fuel system is of no benefit to operating engines. In fact, it is possible to cause engine shut down or significant loss of power when water is introduced.

6. Water in suspension in burning fuel reduces the amount of energy available (BTUs/KCals), and will result in less horsepower output.

7. Fuels delivered into tanks will be acclimatize with water pooling at the bottom of the fuel tank in 72 hours or less. (0ther contaminants may be absorbed with the water at this time.)

8. A clean burning, water-free fuel allows the fuel's natural lubricants to work, thus helping prevent wear and eventual failure of engine parts. Slugs of water cause sudden cooling in the engine, and may result in shortened engine life.

9. Water in fuel tanks, lines, injectors, filters, etc. will freeze more readily than the fuel. Most fuels freeze at lower than -20oF(-7oC); water freezes at 32oF(0oC).

10. Water allowed to remain in hydrocarbon fuel (aviation and diesel) cultures a microorganism or bacteria that feeds on the hydrocarbons in the fuel. These microorganisms will produce offspring (spores) which become active and produce colonies and mats of growth. The colonies of microorganisms produce slime, which clog filters by covering the media.

11. Water removal works best if it is allowed to coalesce and settle to the bottom of the tank. Water dispersing fuel additives emulsify the water with the fuel. This has the effect of bonding the water to the fuel. One water droplet may be reduced to many minute parts by water dispersing additives. DISPERSING IS NOT REMOVING!

12. Some approved aviation fuel additives, such as Biobor JF or Priest, are not water removing additives.

Gasoline or alcohol used as an additive reduces the lubrication ability of the fuel, which could result in fuel system damage or engine failure.

13. Use of gasoline or alcohol as an additive to diesel lowers the flash point of the fuel, which could lead to explosive mixtures.

14. A dry fuel system is your best insurance against problems that may be caused by water.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Водата, е най-лошата и най-често срещана форма на замърсяване на горивата.

2. Всички горива съдържат вода в състава си. Промяната на температурите може да доведе до задържане на вода и смесване с горивото. Около 1 милиграм вода на литър на Фаренхайт, или около 1.8 милиграма на градус Целции, което означава, че при 21(70 градуса Фаренхайт) в горивото ще има около 70 милилитра вода, при 10 градуса Целзии около 50 милиграма, което означава, че при застудяване само от 11 градуса, 20 милилитра вода биват премахнати от горивото.

Във цистерна 10000 галона или 37.85 кубически метра водата в горивото ще съставлява около 757 литра, или почти една четвърт от водата на дъното на цистерната, която предизвиква корозия и тинести наслагвания.

3. Кондензацията от въздуха, проникващ в резервоара, при презареждането му, създава конденз вътре в резервоара.

4. Водата е по-тежка от горивото, съответно винаги се намира на дъното на резервоара

5. Водата преминаваща през горивната система вреди на работещия двигател. Всъщност, дори е възможно, загасването му или рязък спад на мощността.

6. Водата в горивото намалява неговата калоричност, а от там и конските сили на двигателя.

7. Водата се отлага за 72 часа или по-малко след зареждането на резервоара, като останалите замърсители е възможно да се разтворят във водата също.

8. Чистото горене, без вода, позволява горивото пълноценно да изпълнява смазващата си роля, предотвратявайки износването и евентуална повреда по двигателя. Капки вода, могат да доведат до локално рязко охлаждане на двигателя и съкращаване на неговия живот.

9. Водата в резервоара, инжекторите, горивните тръби и т.н. замръзва при по-висока температура, от тази, при която би замръзнало горивото. Повечето горива замръзват под -7 градуса Целзий, а водата при 0.

10. Водата оставена в Хидро-въглеродно гориво, като керосина и дизела, позволява зараждането на микроорганизми чиито спори запушват горивния филтър.

11. Премахването на водата става най-добре, когато тя е оставена да се отдели и събере на дъното на резервоара. Водопремахващите горивни присадки, смесват водата с горивото. Една водна капка може да бъде разделена на хиляди, но това не премахва водата.

12. Някой признати авиационни горивни присадки, като Biobor JF или Priest, също не премахват водата.

Бензина или Алкохолите ползвани за присадки намаляват смазващите характеристика на горивата, което може да доведе до сериозни повреди.

13. Прибавянето на Бензин или Алкохол в дизеловото гориво намалява точката октановото число* и се създава опасност от детонации.

14. "Сухата" горивна система е вашата най-добра застраховка срещу проблеми които могат да бъдат причинени от вода.

*При дизелите може би по-правилно е да се каже, точка на детонационното запалване.

Превода е направен от мен, ако има грешки, моля, да бъда поправен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

13. Прибавянето на Бензин или Алкохол в дизеловото гориво намалява точката октановото число* и се създава опасност от детонации.

*При дизелите може би по-правилно е да се каже, точка на детонационното запалване.

При дизела няма октаново число. Там числото е цетаново. В случая се има предвид под "flash point" температура на самозапалване. Точният превод е че "бензина и алкохола в дизела могат да създадат избухливи смеси".

--------------------

Добавянето на алкохоли в горивата води до разтваряне на водата в горивото. Водата както по горе пише е слабо разтворима в гориво. Но спирта се разтваря отлично както в гориво така и във вода. Така че добавянето на спирт води до разтваряне на водата в горивото и закарването и в горивната система. (Ако водата не е разтворена тя не може да премине през горивния филтър.)

За съжаление изгорената водно/спиртна смес понижава качествата на горивото. Освен това има навика да поврежда горивната система и най-накрая да кондензира по стените на буталото което разрежда маслото и разваля неговите качества. Разреденото масло с вода/спирт става на емулсия и му се развалят качествата както и трайността.

Имам дълбоки подозрения че най-добрият начин за изработка на менте гориво по бензиностанциите е добавяне именно на спирт + вода за "разреждане" на горивото.

Страната с най-голям опит в употребата на спирт за гориво е Бразилия. Там си карат на евтин спирт собствено производство. И са рекорьори по брой на бракувани двигатели. Справка - Интернет. Теоретически спирта е добро гориво защото има високо октаново число (над 100) и отделя кислород при изгарянето си. Само че има по-ниска плътност (калоричност) и съответно иска по-голямо количество за същата мощност. Т.е. спесифичния му разход е висок.

За съжаление не е известен прост начин за извличане на водата от горивото. Особенно ако е разтворена във спирт. :respekt:

Фирмата от която е взета информацията предлага едни неща като кремвирши за еднократна употреба които с въженце да се спуснат на дъното на резервоара за да съберат водата. Да ама ако е крив шланга не действат. Не помагат срещу спирт. И не се предлагат у нас. Та....

Edited by grizzly

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тази тема има много добри предпоставки да се превърне в учебно пособие. Аз засега ще мълча, защото уча по нея. :respekt:

Тоя Гризли ще ме съсипе - чета всяка тема по два пъти, за са проумея всичко. Това ми се иска да чета, а не теми от сорта "голф 2 - опел астра GSI". Добре за всички нас, че сме в този форум. >И че само гостуваме в други ... :flipoff:

Share this post


Link to post
Share on other sites

При дизела няма октаново число. Там числото е цетаново. В случая се има предвид под "flash point" температура на самозапалване. Точният превод е че "бензина и алкохола в дизела могат да създадат избухливи смеси".

--------------------

Добавянето на алкохоли в горивата води до разтваряне на водата в горивото. Водата както по горе пише е слабо разтворима в гориво. Но спирта се разтваря отлично както в гориво така и във вода. Така че добавянето на спирт води до разтваряне на водата в горивото и закарването и в горивната система. (Ако водата не е разтворена тя не може да премине през горивния филтър.)

За съжаление изгорената водно/спиртна смес понижава качествата на горивото. Освен това има навика да поврежда горивната система и най-накрая да кондензира по стените на буталото което разрежда маслото и разваля неговите качества. Разреденото масло с вода/спирт става на емулсия и му се развалят качествата както и трайността.

Имам дълбоки подозрения че най-добрият начин за изработка на менте гориво по бензиностанциите е добавяне именно на спирт + вода за "разреждане" на горивото.

Страната с най-голям опит в употребата на спирт за гориво е Бразилия. Там си карат на евтин спирт собствено производство. И са рекорьори по брой на бракувани двигатели. Справка - Интернет. Теоретически спирта е добро гориво защото има високо октаново число (над 100) и отделя кислород при изгарянето си. Само че има по-ниска плътност (калоричност) и съответно иска по-голямо количество за същата мощност. Т.е. спесифичния му разход е висок.

За съжаление не е известен прост начин за извличане на водата от горивото. Особенно ако е разтворена във спирт. ;)

Фирмата от която е взета информацията предлага едни неща като кремвирши за еднократна употреба които с въженце да се спуснат на дъното на резервоара за да съберат водата. Да ама ако е крив шланга не действат. Не помагат срещу спирт. И не се предлагат у нас. Та....

Е сега вече останах без думи. И без мнение по въпроса. Просто ме убихте. Значи остава да изчакаме да си замръзне горивото и това е. Излиза, че начин да разкараме водата няма, а всички познати методи са вредни по някакъв начин. Е в такива моменти ми иде да си продам колата и да го карам на таксита, та те да си му мислят, а аз щом си платя слизам и забравям. Понякога звучи много примамливо тая идея, не мислите ли?.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ако ти се експериментира може да пробваш с гипс. Колкото и да е смешно гипса се ползваше едно време във фотографията за рециклиране на овлажнен спирт.

Та идеята ми е: Взимаш гориво в някакъв съд, наливаш гипс, чакаш да се втвърди на дъното, източваш горивото без гипса и го филтруваш. Все пак не искаме да се гипсира горивната система.

Приятни експерименти. Знам ли, може и да стане.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.